Mobirise Web Page Creator

ROZUMIEME
NÁROČNÝM PROCESOM

Sme odpoveďou na potreby trhu v oblasti komplexných riešení
založených na špičkových technológiách spoločností
Broadcom,  SAP, ServiceNow, ... 

Naše portfólio riešení zahŕňa:
ICT Management, Service Management, DevOps, 
API Management, IT Security, Backup, ...

KOMPLEXNÉ SLUŽBY

Našim cieľom je poskytovať zákazníkom odborné konzultačné a implementačné služby v náročných procesoch, s ktorými sa  stretávajú v každodennej praxi.          

Riešenia postavené na overených štandardoch


Vyvíjame riešenia šité na mieru od analýzy potrieb, návrhu a vývoja softvérového riešenia až po testovanie, implementáciu a údržbu v prostredí zákazníka. 
Nasadzujeme a poskytujeme služby Help Desk a Service Desk.

Portfólio riešení

Poskytujeme široké portfólio riešení postavených na technológiách rôznych výrobcov v závislosti od potrieb či preferencií našich zákazníkov. Kontaktujte nás pre viac informácií o riešeniach v oblastiach:

ICT Management 
Service Management
DevOps 
API Managements 
IT Security
Backup
...

Broadcom Solutions - CA technologies

Service Management

efektívne nasadenie, správa
a konfigurácia IT zdrojov

Project and Portfolio Management

 riadenie projektov s optimalizáciou využitia zdrojov, efektívnym riadením nákladov a časovej náročnosti

Identity Management

manažment identity užívateľov a garancia oprávneného prístupu k definovaným častiam IT systému

IT Security Solutions  

kontrola nad fyzickým, virtuálnym aj cloud IT prostredím, na ktorom stojí business zákazníkov

Monitoring a Application Performance

nástroje na audit a  monitoring výkonu http, JAVA, .Net aplikácií a SAP infraštruktúry a tým redukciu nákladov

Backup and Restore

komplexné riešenie zálohovania, replikácie a vysokej dostupnosti vašich aplikácií a dát

ANALÝZA      VÝVOJ     IMPLEMENTÁCIA

INTEGRÁCIA     ZAŠKOLENIE     PODPORA

HELP DESK     SERVICE DESK

SAP services

SAP FI 

Financial Accounting
účtovníctvo a reportovanie,
ktoré spĺňajú globálne finančné štandardy

SAP FI-AA

Asset Accounting
manažment a monitorovanie
aktív

SAP PS

Project System
 škálovateľný projektový systém,
na precízne plánovanie projektov

SAP MM

Materials Management
manažment skladových zásob a externých zdrojov

SAP PSM

Public Sector Management
plánovanie, čerpanie
a sledovanie rozpočtu 

SAP HR

Human Resources
implementácia procesov
na oddeleniach ľudských zdrojov

SAP BC

SAP NetWeawer
základná platforma na integráciu
modulov SAP

SAP PI

Exchange Infrastructure
implementácia riešení naprieč
systémami

SILNÝ BACKGROUND

Service Now

Technologická platforma, ktorá ponúka rozsiahlu sadu nástrojov pre potreby riadenia a správy celopodnikových procesov pre všetky oddelenia, ktoré sú poskytovateľmi službieb.

Portfólio ServiceNow je naozaj široké a pokrýva množstvo aspektov riadeniaIT Service Management, Service Mangement, IT Operation management, IT Business Management.

Efektívne, jednotné, systémové 
procesné riadenie

Naši skúsení certifikovaní projektoví manažéri postupujú podľa osvedčených best practices pre projektové riadenie PRINCE2®, manžment IT služieb ITIL®
a  systému Project management so SAP ERP. 

ZÁKAZNÍCI


Naše riešenia a služby sme dodali:
eustream
Finančné riaditeľstvo SR
Národná banka Slovenska
Ministerstvo financií SR
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
Ministerstvo obrany SR
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny
Ministerstvo vnútra SR
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Slovensko IT, a. s.
Sociálna poisťovňa
SPP - distribúcia
Všeobecná úverová banka
Východoslovenská energetika
a ďalší

Integrovaný systém manažérstva

V oblasti dodávky, realizácie a údržby informačných a komunikačných systémov, softvéru
a služieb máme účelne vybudovaný a udržiavaný integrovaný systém manažérstva,
ktorý zlučuje požiadavky noriem ISO: 9001:2015 pre systém manažérstva kvality,
14001:2015 pre systém environmentálneho manažérstva, 27001:2013 pre systém riadenia informačnej bezpečnosti a 20000-1:2018 pre systém manažérstva IT služieb.

Nájdete nás na Galvaniho ulici na tretej odbočke vpravo od križovatky pri Avione (Galvaniho a Ivánska cesta).

Odbočka je značená číslom 12/B a našim logom. Pokračujte po odbočku vľavo k budove s predajňou svietidiel na rohu.

Svoju návštevu prosím ohláste telefonicky.