mobirise.com

O spoločnosti

  


Profil

Naša spoločnosť vznikla ako odpoveď na potreby trhu v oblasti komplexných riešení založených na technológiách spoločností SAP a CA technologies. Postupne pribudli ďalšie riešenia od spoločností ServiceNow, Automic, Aspera, ArcServe, ...

Manažment

Na čele našej spoločnosti stojí
Ing. Richard Beňo, ktorý ju založil dňa 4.9.2008 ako SoImCo s.r.o.
Dňa 31.12.2011 došlo k transformácii spoločnosti na akciovú spoločnosť
a Ing. Richard Beňo zastáva funkciu Predsedu predstavenstva.

Odbornosť

Tím certifikovaných odborníkov
s dlhoročnými skúsenosťami sa systematicky vzdeláva v odborných oblastiach podľa jednotlivých technológií. Naši projektoví manažéri zabezpečujú riadenie podľa osvedčených best practice PRINCE2®, ITIL®, Agile a systému Project management so SAP ERP. 

Riadenie kvality

Manažujeme firmu v súlade
s ISO 9001, 14000, 20000, 27000, ktorých požiadavky sme zapracovali do integrovaného systému manažérstva. Náš systém nielen udržiavame, ale aj naďalej zdokonaľujeme, aby sme poskytovali našim zákazníkom stále vyššiu kvalitu služieb.

Naše služby

Našim cieľom je poskytovať svojim zákazníkom odborné konzultačné a implementačné služby v náročných procesoch, s ktorými sa stretávajú. 
Ponúkame riešenia šité na mieru od analýzy, návrhu a vývoja až po  implementáciu, údržbu v prostredí zákazníka, Help Desk a Service Desk. 

Politika ISM

Predstavenstvo spoločnosti
Soimco a. s. v rámci svojej politiky ISM verejne vyhlasuje, že bude:
Poskytovať naše služby na výnimočne vysokej úrovni sústavným prehlbovaním odborných znalostí našich pracovníkov a implementáciou požiadaviek... 

Spoločenská zodpovednosť

Od roku 2012 sme podporovali IIT.SRC - študentskú vedeckú konferenciu -  platformu na prezentáciu výskumných projektov študentov vo všetkých troch stupňoch štúdia. 
Nie je nám ľahostajný ani vplyv našej spoločnosti na životné prostredie.

Kolektív

Vážime si vysokú profesionalitu, lojalitu a ľudské kvality členov
nášho tímu. Veľmi si ceníme,
že naša firma má priateľskú atmosféru, ktorú posilňujú spoločné
splavy, športové dni, tradičné stretávky a Soimco Vianoce oslávené spolu s našimi najbližšími.

Nájdete nás na Galvaniho ulici na tretej odbočke vpravo od križovatky pri Avione (Galvaniho a Ivánska cesta).

Odbočka je značená číslom 12/B a našim logom. Pokračujte po odbočku vľavo k budove s predajňou svietidiel na rohu.

Svoju návštevu prosím ohláste telefonicky.